October 23, 2022

खेलकुद दोलखा शेरोफेरो

बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर ८ खोपाचागु वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु ।।।

बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर ८ खोपाचागु वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु । सन्तोष ठान्टी थाङ्मीदोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर ८ खोपाचागुमा वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । खोपाचागु खेलकुद समिति र थामीचागु...
अरु पढ्नुहोस् ...