March 15, 2024

विज्ञान र प्रविधि

कसहा माविमा गैरकानुनी तवरले विद्यार्थीसंग शुल्क उठाउँदै प्रधानाध्यापक सुरेश शाह ।।।

कसहा माविमा गैरकानुनी तवरले विद्यार्थीसंग शुल्क उठाउँदै प्रधानाध्यापक सुरेश शाह ।।। थाङ्मीचागु डटकम सम्बादाता विनोद मण्डल,चैत्र २ । सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई ७ कसहामा रहेको श्री जनता माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेश शाहले गैरकानुनी तवरले विद्यार्थीसंग...
अरु पढ्नुहोस् ...
समाचार

कसहा माविमा गैरकानुनी तवरले विद्यार्थीसंग शुल्क उठाउँदै ।।।

कसहा माविमा गैरकानुनी तवरले विद्यार्थीसंग शुल्क उठाउँदै ।।। थाङ्मीचागु डटकम सम्बादाता विनोद मण्डल,चैत्र १ । सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई ७ कसहामा रहेको श्री जनता माध्यामिक विद्यालयमा गैरकानुनी तवरले विद्यार्थीसंग भौतिक शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेको खवर बाहिरिएको...
अरु पढ्नुहोस् ...
समाचार

कसहा माविमा गैरकानुनी तवरले विद्यार्थीसंग शुल्क उठाउँदै ।।।

कसहा माविमा गैरकानुनी तवरले विद्यार्थीसंग शुल्क उठाउँदै ।।। थाङ्मीचागु डटकम सम्बादाता विनोद मण्डल,चैत्र १ । सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई ७ कसहामा रहेको श्री जनता माध्यामिक विद्यालयमा गैरकानुनी तवरले विद्यार्थीसंग भौतिक शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेको खवर बाहिरिएको...
अरु पढ्नुहोस् ...