टाढाको गाउँ डाडाको बस्ती गोरेटा अनि घोडेटा र धुवै धुवाँले रंगिएको घर भित्रबाट ।।।

0Shares

बस्ती भित्रका पीडा । गोरेटा अनि घोडेटा र धुवै धुवाँले रंगिएको घर भित्रबाट खुला आकाशलाई चुनौती दिँदै आफ्ना सन्तानको भबिस्य कोर्न सफल आम बुबा प्रति सलाम ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *