डिङ्डिङ उनी ” डम्बर थामी ‘अनुपम’ !!!

0Shares

” डिङ्डिङ उनी “

कादुरी
का जेखा-जेखा निस मेसेपाली
आझै टेक्सिताङाले
अलम्था-अलम्था योहुन्दु
यापती छुकु ङा सुनारी आजीको
मिथ चाबुहुदु
निको दर्बिलो ङा गर्विलो सभ्यताको
बनेलादु, सुमाक्का होक्दु, सेङ्सेङ सर्ग्याङा
बाखारा माडाई उनी चाला बोताले
आथाङ थासा रादु बेरेङ
अन्तरमाधा होइ आथाङ थासा रादु बेरेङ
मिपालीहोई सेरेकेङ्सा रादु बेरेङ
अनयास
किजी-किजी खासुको जेखा-जेखा पोरेपाली
दिठाईते-दिठाईते थाताले
उस्ते उस्तेनामा ठोकाईताले
जेखा जेखा शबत लोङ्तोले
शालीन सभ्यता खेईदु का अन्तरमाधाङा
चट्याङ रोस्चा रोस्चा उनी थाहान
आट्ठे नाइ जेखा झरी युसा उनी थाहान
बाढी, रोसे हेन्सा उनी थाहान
तरा,
कावानी प्रतिकूल मौसमको बीचङा
दिगोरे यस्तो शक्तिशाली तुफानी
फाषा वाताले रादु
ङा, पुपुदु साकाले बुसिकासिकाई
साउनको भेल उनी उर्लाईदु
विचारको बाढीपालिए
हेनुदु बुसिकासिको रासपालीकाई
ङा, बाठे बचिन्टे नाई
निको सभ्यताको साङ्साङ सर्ग्याङा
अन्तरमाधा नाइ आथाङ थातिनी
तोताले रादु आथाङ-आथाङ
डिङ्डिङ उनी
– डम्बर थामी ‘अनुपम’
०८ भाद्र, २०७८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *