कालिन्चोक १ तिर खोरेत भाइरसको बिक्बिकी

0Shares

कालिन्चोक गाउँ पालिका १ तिर खोरेत भाइरसको बिक्बिकी बढेको हुनाले ।

श्रिबा थाङ्मीको ३ ओट गाई मरेको छ र खोरेत भाइरस नियन्त्रणको लागि छिटो भन्दा छिटो संबंधित निकायको ध्यानाकर्षणहोस र पशु बिज्ञ प्राविधिक खोप पठाइओस ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *